A. Čtení na neděli 03.5.2020 – Neděle dobrého pastýře

3. neděle po Velikonocích Jubilate, Neděle dobrého pastýře

Hlahol Bohu, celá země. Pějte žalmy k slávě jeho jména, jeho chválu šiřte chvalozpěvem. Aleluja! Žalm 66,1-2

 

Texty: 1.Petrův  2,1-10 Jan 10,1-15 ( Skutky 7,55-60)

Volba vůdců

Dnešní evangelium mi připomnělo scénu, kterou jsem zažila při návštěvě jednoho bratra z mých vesnických farností.

Šli jsme se podívat na jeho pozemek, který se táhne do kopce. Vzal s sebou pár lupenů zeleniny pro zvířata. Ohrada byla prázdná, ale jen do ní vešel a zavolal, zpoza kopce se ozvalo mírné dunění a záhy se k nám s radostným bečením řítilo jeho malé stádečko ovcí. Doběhly a on mezi ně všechno to lupení rozdělil. Když jsem ovšem i já zkoušela s listem v ruce některou ovci nakrmit, žádná se ke mně nepřiblížila. Měly svého dobrého pastýře a jiným nedůvěřovaly. Na rozdíl od zvířat v zoo koutcích o které se starají různí lidé a tak si vezmou od kohokoliv cokoliv, včetně návštěvníků- což je pro ně někdy nebezpečné.

Ne každá ovce má to štěstí a dostane se do péče tak dobrého pastýře, jakého jsem viděla já. Stejně jako žádný člověk si nemůže vybrat, do jaké rodiny se narodí, jaké prožije dětství, jež pak ovlivní podstatnou část jeho života. Přesto se, na rozdíl od ovcí,rodíme s darem svobodné vůle- s možností vlastního rozhodování.

A i když jsme různě determinováni -rodinou, společností, vnějšími okolnostmi, jsme to my, kdo se musí- mohou rozhodnout, jakou cestou života se vydáme a jakého pastýře budeme následovat.

Ježíšovo varování před nehodnými pastýři, bylo asi v prvé řadě namířeno proti náboženským vůdcům, kteří svádí svěřený lid na scestí. Všeobecně tento obraz ale můžeme uplatnit na jakýkoliv typ vůdců – politických, pedagogických,  vědeckých, kulturních (každý slavný člověk, je svým způsobem vůdce, protože mu lid naslouchají více než ostatním).

Pro nedobrého pastýře- lupiče, nebo mezdníka je svěřené stádo (lidé) jen prostředkem pro zisk, upevnění moci, posílení sebevědomí nebo slávy. Ale jinak se o něj nezajímá. Nezná jejich potřeby, jejich přání, jejich problémy. A v případě nebezpečí zbaběle utíká.

Svěřené ovce takových pastýřů jsou stále vystaveny nebezpečí (jako ovce jdoucí na porážku) a protože svého pastýře neznají, tak jako ony ovce v zoo koutku, sežerou od kohokoliv cokoliv(ať už se to týká náboženství, politiky, životního stylu…či jakýchkoliv jiných rad do života).

Asi bychom dnes pro konkretizaci takových nedobrých pastýřů nemuseli chodit nijak daleko.

Ale není ani tak důležité najít a identifikovat toho nedobrého pastýře, jako najít toho pastýře DOBRÉHO! Jedině pak mohu udělat tu zásadní volbu a vybrat si, koho budu následovat.

Dokud nenajdu svého dobrého pastýře, tak i když si myslím, jak jsem obezřetná, chytrá a nezávislá, vždy budu v nebezpečí, že od nějakého námezdníka sežeru něco, co mi zkazí žaludek- život.

Najít dobrého pastýře možná vypadá jako těžký úkol, ale není to tak zlé. Jeho hlavní identifikační znaky jsou: zná své ovce (nás) jménem, dává jim (nám) svobodu-mohou vcházet a vycházet, vodí je na dobrou pastvu-sytí naše duše tím nejlepším a za své ovce pokládá svůj život.

Tomuhle popisu odpovídá jediná osoba- Ježíš z Nazareta, Syn Boží a Syn člověka.

V dnešním evangeliu není obsažená žádná konkrétní ani skrytá výzva. Je to vlastně jakýsi podklad pro naše svobodné rozhodnutí: špatný pastýř(i) x dobrý pastýř Ježíš.

Je na každém z nás, jakého zvolíme vůdce. Koho budeme následovat, komu naslouchat a od koho se sytit.

Jen připomínám, abychom svého životního vůdce volil dobře a s rozvahou.Tahle rozhodnutí dost podstatně ovlivňují náš život.

A pokud jste svůj hlas již dávno dali dobrému pastýři Ježíši, tak je potřeba občas zkontrolovat, jestli jej nějaký ten námezdník nevytlačil stranou!

Přímluvy 

Kristus je dobrý pastýř, který zná své ovce jménem. S důvěrou mu svěřme starosti o naše blízké i o celý svět:

-Prosíme za politiky a za jejich zodpovědnost vůči naší zemi.Prosíme za lidi, kteří přišli o práci. Prosíme za země, které ekonomický propad zcela ochromil a dostaly se na hranice hladomoru. PANE SMILUJ SE

-Prosíme za žáky a studenty, kteří by měli skládat maturitu či přijímací zkoušky.PANE SMILUJ SE

-Prosíme za všechny nemocné a za ty, kdo zemřeli v těchto dnech odděleni od blízkých. PANE SMILUJ SE

-Prosíme o nové obrácení pro ty, kdo ve své víře vyprahli a hledají nové podněty za hranicemi křesťanství.PANE SMILUJ SE

– Vlastní přímluvy

Bože, ty jsi dobrý pastýř, který nás vodí po správných cestách. Veď nás životem tak, abychom byli mrtví hříchům a žili spravedlivě. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Přímluvy koncipované na základě aktuálních událostí podle Pastorace.cz

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.