A.a Čtení na neděli – rodinná bohoslužba 26.4.2020

2. neděle po Velikonocích Misericordias Domini

Hospodinova milosrdenství je plná země.Nebesa byla učiněna Hospodinovým slovem. Aleluja! Žalm 33,5

Texty:  1.Petrův 1,17-23 , Lukáš 24,13-35 (Skutky 2,36-41)

Emausy a karanténa 

Ve vládním usnesení pro konání bohoslužeb jsme, mimo jiné,dostali i toto nařízení: „délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje“ . Což bychom mohli vyložit slovy: faráři nechť se nevykecávají, kázání budiž co nejkratší.

A přiznávám, že pro faráře je to tvrdý oříšek. Ale pokusím se o to.

Není snad lepší evangelní čtení, které by se pro dnešní první společnou bohoslužbu po 5 týdnech hodilo lépe. Karanténa byla něco jako naše cesta z Jeruzaléma do Emauz. Něco se stalo, byli jsme odříznuti ode všeho, co jsme považovali za samozřejmost včetně možnosti kdykoliv přijít do kostela. Nastoupili jsme cestu tápání, pro mnohé samoty, smutku a nejistoty co bude dál.

My věřící jsme byli odkázáni na „pouhé“ Boží slovo.

Emauzští učedníci také z Jeruzaléma vyšli do smutku a nejistoty. Nevyšli však sami, někdo se k nim připojil. Tajemný poutník. Na první pohled to bylo pořád stejné – Ježíš byl mrtvý,oni smutní, budoucnost nejistá. ALE čím déle s tím poutníkem šli, tím více se cítili v pohodě. A taky se jim spousta věcí z Božího slova stávala jasnější a srozumitelnější.

Nezažili jsme v tom čase odloučení od kostela něco podobného? Stalo se nám (a nemuselo  to být jen v uplynulém čase karantény), že Boží slovo, které jsme roky slýchali, ale moc nechápali a nic to s námi nedělalo, jsme najedenou pochopili a najednou v nás začalo žít? Něco se dotklo našeho srdce a ono zahořelo radostí?

Část pro děti

Mám tady takový obrázek tajemného poutníka! My víme, že by to mohl být Ježíš, ale učedníci ho nepoznali. Podle čeho, jak bychom ho mohli poznat my? V detektivce bychom řekli: Podle čeho bychom ho mohli identifikovat?

Co myslíte, podle čeho můžeme člověka nejlépe poznat-identifikovat?Podle toho jak vypadá, nebo podle toho jaký jaký je?

Zkusíme si do obrázku napřed dokreslit jak si myslíme,že by mohl Ježíš vypadat?

Necháme děti vymýšlet jeho popis ..hnědé oči, tmavé vlasy a vousy, spíš vysoký a hubený,…..Takhle by ale mohl vypadat kde kdo, tak zkusíme přidat to, jaký asi byl nebo je…..laskavý trpělivý, usměvavý ….(dokreslit a napsat do postavy )

Teď zaúkolujeme i dospělé (ale mohou to dělat i děti): dopíšeme do bublin ty slova-věty, které v nás zahořely, které se v nás staly živými, podle kterých jsme poznali, (nebo můžeme poznat) že s námi kráčí Ježíš……Pokoj Vám, Já jsem světlo světa….

Možná, že někteří řeknou-já jsme ještě nic takového nezažil. To vůbec nevadí- až bude potřeba, tak živost Božího slova určitě zažijete!

A hlavně to dnešní evangelium nám prozrazuje, jakým způsobem můžeme všichni poznat – dalo by se říci- mít jistotu, že Kristus je skutečně s námi-vprostřed nás.

Při lámání chleba, při účasti na jeho svaté večeři.

Možná, že ono delší odloučení od stolu Páně nám pomůže si tuto úžasnou ,tajemnou a jedinečnou blízkost Kristovu plně uvědomit, plně prožít a být za ni plně a radostně vděčni!

Přímluvy

  1. Prosíme o zastavení pandemie nemoci COVID-19.
  2. Prosíme za politiky a jejich rozhodování o zmírnění ekonomických důsledků pandemie coronaviru. Prosíme za všechny, kdo současnou situaci zneužívají pro osobní, politický nebo ekonomický prospěch.
  3. Prosíme o probuzení nové úcty a respektu k přírodě a celé planetě a prosme o vláhu pro naši zemi.
  4. Prosíme o Boží moudrost, abychom poznali Pána a co nám klade na srdce v této době.

Bože, ty nám ukážeš cestu k životu, u tebe je hojná radost.Vyslyš naše prosby a zachovej nás v bezpečí. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Obrázek převzat z webu: děti.víra.cz

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.