Aktuality

 

Velikonoční list Náboženské obce Církve čs. husitské v Brně Židenicích

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Neboj se. Já jsem první i poslední, ten živý;byl jsem mrtev – a hle,

živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu.

Bible, Zjevení 1 kapitola, verše 17 – 18

Sestry a bratři v Kristu,

srdečně Vás i Vaše blízké zveme ke společné oslavě

těch nejdůležitějších svátků církevního roku -Velikonoc.

Bez velikonoční zvěsti by naše životy ztratily naději, smysl a cíl.

Vše by totiž směřovalo jen k jednomu, k naší smrti.

Velikonoce – svátky Kristova vzkříšení a vítězství nad smrtí však zvěstují pravý opak. Bůh nám v Kristu otevírá bránu na věčnost.

To je smysl a cíl naší pozemské pouti.

Velikonoce jsou studnicí naděje,

která prosvětluje temné zákruty naší životní cesty.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Události svatého týdne si budeme společně s ostatními brněnskými obcemi připomínat takto:

14.4. Květná neděle – Židenice- chrám Spasitele – 8.30 hod.

18.4. Zelený čtvrtek Židenice – modlitebna – 19.00 hod. bohoslužba se sedrovou večeří

19.4. Velký pátek – Botanická – Husův sbor – 18.00 hod. velkopáteční rozjímání

20.4. Bílá sobota – Židenice – chrám Spasitele – 19.00 hod. bohoslužba se slavností světla a s obnovou křestního slibu.

21.4. Boží hod velikonoční Židenice – chrám Spasitele – 10.00 hod. bohoslužba vzkříšení

22.4. Pondělí velikonoční – Černovice- Olomoucká – 10.00 hod. velikonoční bohoslužba

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Další setkání a akce naší obce v nejbližší době

24.5. Noc kostelů – chrám Spasitele od 18 hod.

9.6. Hod Boží svatodušní – 15.30 hod Alternativní bohoslužba v přírodě.

16.6.Trojiční neděle9.30 hod. Songová bohoslužba s Prvním přijímáním

23.6. Sborový večer 18.00 hod. Open air bohoslužba s táborákem

na farní zahradě Bližší info najdete před každou akcí na webu

Pravidelné bohoslužby

1. 2. a 5. neděle v měsíci – bohoslužba s Farského liturgií v 8.30 hod.

3. neděle v měsíci – songová bohoslužba v 9.30 hod. (pouze ve školním roce)

4. neděle v měsíci – rodinná bohoslužba s alternativní liturgií v 18 hod. (ve šk. roce)

Bohoslužby o prázdninách

V době letních prázdnin budou bohoslužby – z důvodu nízké účasti – slouženy ( jako již Velikonoce) střídavě v různých brněnských obcích. Rozpis místa a času prázdninových bohoslužeb bude na našem i diecézním webu a na farní nástěnce.

Pravidelné aktivity během šk. roku

Biblický kroužek pro děti – pátek 16.15 hod.

Biblická hodina pro dospělé – pátek 16.15 hod.

Večery křesťanské meditaceúterý v 17.45 hod. na Joštově 7, 3.patro

Večery pro mladé – středa 18.00 hod. v budově Diecéze na Joštově 7

Pilates –zdravé a nenásilné protažení těla, pondělí 18.30 hod. klub Suterén

Joyful Noise – gospel pro všechny, středa 18 hod. klub Suterén

Návštěvní hodiny na faře a v kolumbáriu

Pondělí 14.00 – 17.00 hod.

Středa 9.00 – 12.30 hod.

Další nabídka nejen pro členy církve

Svatební požehnání a smuteční rozloučení v chrámu i mimo něj, křest dětí i dospělých s individuální přípravou, návštěva nemocných, návštěva v domácnostech k rozhovorům i svátostem. Nově nabízíme duchovní doprovázení – osobní rozhovory zaměřené k rozvoji duchovního života.

O financích a lidech

Tak jako člověk není jen tělo, i církev není jen Duch. Dnes snad více než kdy jindy je budoucnost církve závislá na obětavosti jejích členů. Děkujeme všem, kteří jí přispívají finančně – příspěvky a sbírkami i prakticky – aktivní pomocí podle svých obdarování. Malým poděkováním je i tento list a velikonoční přání, které letos posíláme jen vám, kteří o svoji církev projevujete zájem. V příštím roce oslaví Církev čs. husitská 100 leté narozeniny. Budeme si připomínat, co bylo, ale hlavně pracovat na nutných změnách a nové koncepci církve budoucnosti. Všichni jsou zváni a vyzýváni, aby se podle svých možností k tomuto úsilí připojili!

Přejeme Vám požehnaně prožité velikonoční dny roku 2019 a těšíme se na setkání !

Rada starších náboženské obce

a farářky Anna Štěpánková a Silvie Kamanová

 

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.