Aktuality

Vánoční dopis a přehled bohoslužeb

                            Milé sestry a milí bratři z rodiny církve!

Zdravím vás na prahu vánoční doby. Letos tomu bude 100 let , co o Vánocích roku 1919 v mnoha kostelích poprvé zazněla mše v českém jazyce. Byl to poslední a bezprostřední impuls pro vznik nové Československé církve, která se zrodila 8.ledna 1920. Není to jen bohoslužba v rodné řeči, co se nám dnes zdá jako naprostá samozřejmost. Máme toho tolik, o čem naši předkové snili, za co bojovali a přesto je náš život často tak prázdný a nespokojený. Zkusme ono sté výročí naší církve Československé husitské oslavit tím, že svět kolem sebe, každý nový den, každou naši bohoslužbu, každou příležitost k setkání v církvi i mimo ni začneme s vděčností přijímat jako úžasný Boží dar posvěcený úsilím a prací našich předků.

V lásce a s vděčností za letošní dar Vánoc vás opět zveme

do našeho bohoslužebného společenství!

Adventní a vánoční program v chrámu Spasitele

22.12. 17.00 hod. Rodinná bohoslužba s divadelním představením dětí a sborový večer

24.12. 22.00 hod. Půlnoční bohoslužba, hraje Trio od sv. Jakuba

25.12. 10.00 hod. Vánoční bohoslužba s koledami

29.12. 9.00 hod. Bohoslužba s poděkováním za vše,co přinesl končící rok a se vzpomínkou na zesnulé uplynulého roku

1. 1. 2020 16.00 hod. Novoroční varhanní nešpory

s požehnáním pro nový rok

5. 1. 2020 9.00 hod. Tříkrálová bohoslužba s povánočním posezením

Bohoslužby ke 100. výročí Církve československé husitské

8.1.2020 16.00 hod. Brno Husův sbor Botanická, slouží biskup J. Dovala a emeritní biskupové Š. Klásek a P. Šandera.

11.1.2020 14.00 hod. Praha chrám sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí, přímý přenos ČT.

 

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.