Aktuality

Aktualizace podmínek účasti na bohoslužbách
a dalších shromážděních v CČSH
na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 30. září 2020 č. 958
o přijetí krizového opatření v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu
1. Vláda výše uvedeným usnesením s účinností od 5. října 2020 do 18. října 2020zakazuje hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, s výjimkou svateb a pohřbů, pokud je zachován odstup od jiných osob mimo členy společné domácnosti alespoň 2 metry.
2. Výjimka byla stanovena také pro konání bohoslužeb. Těch se může účastnit nejvýše tolik osob, kolik je míst k sezení, nejvýše však 100 osob, a osoby, které se bohoslužby účastní, se převážně zdržují na místě k sezení, a to s výjimkou osob vedoucích bohoslužbu a jejich pomocníků. V průběhu bohoslužby není možné zpívat.
3. Nadále platí povinnost používat dezinfekci rukou a ve všech vnitřních
prostorách nosit roušku, kromě okamžiku přijímání svátosti večeře Páně.
4. Duchovní, který slouží bohoslužbu, případně další osoby, které se na ní podílejí, roušku mít nemusí, doporučujeme však, aby duchovní roušku měl v době vysluhování svátosti večeře Páně.
5. S výše uvedenou účinností jsou rovněž zakázány koncerty, divadelní
představení a jiná umělecká představení a slavnosti, při kterých se převážně zpívá, včetně zkoušek. Divadelní, filmová a jiná umělecká představení, při kterých se převážně nezpívá, jsou omezena účastí maximálně 500 osob, které musí mít místo k sezení, na kterém se převážně zdržují. Pokud nesedí, jsou povinni dodržovat rozestupy 2 metry. Během těchto akcí je zakázáno podávat občerstvení.

V Praze dne 1. října 2020
ThDr. Tomáš Butta  patriarcha a správce církve 

____________________________________________________________________

 

Společný velikonoční list náboženských obcí Církve československé husitské Brno-Židenice a Střelice u Brna

                                                                            Svatý týden L.P.2020

Pokračování z úvodní strany

Bohoslužebného společenství se letos můžeme zúčastnit skrze televizní obrazovku. Na ČT 2 jsou od Zeleného čtvrtka připraveny přímé přenosy bohoslužeb z různých míst a různých církví. Je to i příležitost, prožít tyto dny v jednotě s bratřími a sestrami jiných církví a uvědomit si, že nás všechny spojuje jeden Pána jedna víra.

Bohoslužby v České telvizi

Zelený čtvrtek ( 9. dubna) v 17. 30 hod. 65 minutový přenos mše z římskokatolického kostela sv. Jakuba v Brně.

Velký pátek (10. dubna) v 10.00 hod. hodinový přenos z Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 10 Strašnicích

Bílá sobota (11. dubna) ve 20.30 hod. dvouhodinový přenos římskokatolické velikonoční vigilie,

Boží hod (12. dubna) v 10.00 hod. Hodinový přenos slavnosti Vzkříšení Páně Církve československé husitské z kostela sv. Václava na Zderaze v Praze, bohoslužbě předsedá patriarcha Tomáš Butta .

Světlo Bílé soboty
CČSH přichází s iniciativou
spojit se při slavení velikonoční vigilie společným rozsvícením velikonoční svíce. Toto společné velikonoční gesto vyjadřuje přítomnost vzkříšeného Pána mezi námi i naše křestní povolání být v Jeho světle světlem pro druhé.

Jak to provést: Ve 21.00 hodin ve svých domovech zapálíme svíci a setrváme chvíli v tichu;s  rozžatou svící přistoupíme k otevřenému oknu ,nebo vyjdeme před dům a prostým způsobem proneseme slova: Ježíš řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“ (Janovo evangelium kapitola 8 verš 12). Toto krátké gesto spojení můžete provést i v rámci sledování vigilie v televizi.

Bohoslužby a promluvy online

Vy, kdo máte doma internet, můžete také sledovat bohoslužby z různých obcí naší církve v přímém přenosu a po té i jejich záznam. Souhrnný přehled online bohoslužeb najdete na webu www.aktualne.ccsh.cz. Bohoslužby našeho bratra biskupa Juraje Dovaly najdete na :www.facebook.com/husuvsborhodonin/. Na Velký pátek v 18 hod. budeme také vysílat jednoduchou pašijovou pobožnost z chrámu Spasitele. Aktuální odkaz najdete nejpozději v den vysílání na našem webu husitezidenice.cz . Zde najdete i všechny ostatní aktuality z naší obce.

Zprávy z obce

-Upozorňuji, že i ve stavu zákazu volného pohybu má církev pro své věřící výjimku pro individuální duchovní péči (posílení v kritických situacích), služby (útěcha nemocných-pomazání, zpovědní rozhovor) a pohřby. V těchto případech mě neváhejte kontaktovat!

-Rekonstrukce sborového domu ve Střelicích byla k 31.3. 2020 dokončena!!! Předem vás tímto všechny (i ze Židenic) zvu k slavnostnímu otevření a prohlídce. Datum bude upřesněno po skončení nouzového stavu státu. Bohoslužby pak budou: 2. neděle v měsíci ve Střelicích, 4. neděle v měsíci v Pršticích v 10.30 hod.

– Přestavbou jsme získali 8 bytů pro lidi v bytové nouzi. Sedm garsoniér, z toho 6 bezbariérových a jeden byt 1+1. Podmínky přijetí budou zveřejněny na našem webu. Pokud víte o někom potřebném, dejte mu vědět. Příjem žádostí začíná v dubnu, možnost nastěhování od května.

Moji milí, přeji nám všem, aby nás Boží duch posiloval ve víře, chránil naše duše i těla od zlé moci a nemoci a při první možné příležitosti se těším na setkání s vámi.

Milost Pána Ježíš Krista a láska Boží a účastenství Ducha svatého ať je se všemi vámi!

Vaše Anna Štěpánková, farářka

T: 548535208, 776388120

Modlitba v čase koronavirové epidemie

Prosíme, Pane, za uzdravení všech, kteří se nakazili, všude na světě, kam se jen virus rozšířil.

Prosíme tě za ty, kdo již ztratili své blízké, i za ty, které o ně nemoc ještě připraví.

Prosíme tě za lékaře, sestry a ostatní zdravotníky,

dej jim inspiraci v jejich péči a chraň jejich vlastní zdraví.

Prosíme tě za moudrost pro vědce, kteří všude na světě

s nejvyšším úsilím hledají lék.

Prosíme tě za veřejné činitele, kteří musí přijímat těžká rozhodnutí

a rozhodovat o izolaci a karanténě, aby zastavili virus; prosíme tě ale i za ty, kteří jejich rozhodnutí těžce nesou a mají pocit, jako by byli uvězněni.

Prosíme tě za všechny, kdo jsou nespravedlivě stigmatizováni

pro svou rasu, národnost nebo etnickou příslušnost.

Spolu se všemi křesťany na tomto světě chceme přinášet Kristovu uzdravující přítomnost a pokoj do těchto těžkých časů plných bázně.

Prosme také Boha, aby nám v této celosvětové krizi nedal zapomenout na miliony Božích dětí, které žijí v místech bez zdravotní péče.

Ať Bůh otevře naše srdce, ale i naše materiální zdroje a naši politickou vůli k pomoci,aby se naděje na lepší budoucnost mohla stát realitou pro všechny Boží děti.

O to prosíme tebe, Bože, náš stvořiteli,pro utrpení a smrt našeho Pána Ježíše Krista, který nás vykoupil,

v síle Ducha Svatého, který v nás uskutečňuje Boží vůli. Amen

Podle modlitby Rev. Dr. J. Herberta Nelsona z Presbyteriánské církve upravila a doporučila ke společným modlitbám Ekumenická rada církví v ČR.

 

 

Dopis věřícím (nejen) náboženské obce CČSH v Brně Židenicích,

v Brně dne 21. 3. L.P 2020

Moji milí, ať už si otevřeme jakákoliv média, všude se na nás valí zprávy, komentáře a reakce na koronavirové řádění. Globální svět nás propojil stejnou nemocí, stejným strachem a stejnými obavami. Jsme však spojováni i stejnými nadějemi, stejným hledáním a předáváním útěchy a povzbuzení. Slova naší křesťanské naděje mají také pro všechny stejné sdělení: Důvěřujme Bohu a jeho prozřetelnosti, věřme v jeho stálou milující blízkost, spolehněme se na jeho zaslíbení a přijměme jeho výzvy k službě „maličkým“ (všem potřebným). Asi všichni jste slova s podobným obsahem již mnohokrát (nejen v těchto dnech) slyšeli, četli, víte o nich a znáte je. Někdy pomohou, někdy moc ne. Boží slovo už prostě má takovou vlastnost. Někdy tne do živého, někdy zní jako prázdná fráze. Někdy je chyba ve zprostředkovateli Božího slova (třeba ve mně), někdy v příjemci. Mnohý člověk zůstane raději v neútěše a beznaději, než aby přijal, něco tak jednoduchého a prostého. Bůh dává jen to, co mu sami dovolíme dát.

Proto moji milí nám všem moc a moc přeji pokorná srdce, která s dětskou prostotu a radostí přijmou právě tahle jednoduchá slova útěchy. Slova o Bohu, který nás miluje, nás chrání a vede a který s „námi je a povždy bude“! Dovolme Bohu nás utěšit!

Propojeni globální nadějí přikládám krásná a útěšná slova bratra Richarda- irského mnicha, který 17.3. zveřejnil tuto báseň, jež „globálně“ přinesla útěchu do všech koutů světa. Pro ty, kdo by si jej rádi poslechli v originále přikládám i odkaz na twiter BBC: https://twitter.com/BBCRadioLondon/status/1239942939264126983?s .

Richard Hendrick
OMEZENÍ POHYBU

Ano, vládne strach.
Ano, žijeme v izolaci.
Ano, vládne nákupní horečka.
Ano, je tu nemoc.
Ano, je tu i smrt.
Ale
ve Wuchanu jsou prý po letech hluku
zase slyšet ptáci.
Po několika týdnech klidu
už tam obloha není samý kouř,
je modrošedá a jasná.
V ulicích Assisi
si prý lidé zpívají
přes prázdná náměstí
a nechávají okna otevřená,
aby ti, co jsou sami,
slyšeli zvuky rodin okolo.
V jednom hotelu v západním Irsku
prý nabízejí jídla zdarma a donášku těm, co musí zůstat doma.
Jedna mladá žena, kterou znám,
dnes po celé čtvrti
rozdává letáky se svým telefonním číslem,
aby starší lidé měli komu zavolat.
Kostely, synagogy, mešity a chrámy
se dnes připravují, že přivítají
bezdomovce, nemocné a znavené a poskytnou jim útočiště.
Na celém světě lidé zpomalují a rozjímají.
Na celém světě se lidé dívají novýma očima na své sousedy.
Na celém světě si lidé začínají uvědomovat novou realitu.
Jak jsme ve skutečnosti důležití.
Jak málo ve skutečnosti máme věci pod kontrolou.
Na čem ve skutečnosti záleží.
Lásku.
Proto se modlíme a máme na paměti, že
ano, vládne strach.
Ale nemusí vládnout nenávist.
Ano, žijeme v izolaci.
Ale nemusíme žít v osamělosti.
Ano, vládne nákupní horečka.
Ale nemusí vládnout lakota.
Ano, je tu nemoc.
Ale nemusí to být nemoc duše.
Ano, je tu i smrt.
Ale vždycky se může znovu zrodit láska.
Uvědomte si, jak se rozhodujete teď žít.
Dnes dýchejte.
A za továrními zvuky své paniky slyšte:
ptáci znovu zpívají,
obloha se vyjasňuje,
přichází jaro
a my jsme stále obklopeni láskou.
Otevřete okna své duše,
a i když se přes prázdné náměstí
nemůžete dotknout,
zpívejte. (překlad Sylva Ficová)

Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal; on to také učiní.!

Vaše

Anna Štěpánková, farářka

 

 

 

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.