Aktuality

 

Adventní a vánoční program v chrámu Spasitele

19.12. úterý 19.00 hod. Choirchestra – netradiční předvánoční koncert pěveckého sboru v jazzovém stylu

22.12. pátek 17.00 hod. Půjdem spolu do Betléma – vánoční besídka pro děti i dospělé – modlitba, divadlo, zpívání, soutěže a tradiční vánoční občerstvení

24.12. neděle 22.00 hod. Půlnoční bohoslužba

hraje Trio od sv. Jakuba

25.12. pondělí 10.00 hod. Slavnost narození Páně

bohoslužba s koledami

26.12. úterý 10.00 hod. Husův sbor na Botanické

Společná vánoční bohoslužba

31.12. neděle 10.00 hod. Silvestrovská rodinná bohoslužba s alternativní liturgií, s poděkováním za vše,co přinesl končící rok

1. 1. 2018 pondělí 16.00 hod. Novoroční varhanní nešpory

s požehnáním pro nový rok

7. 1. 2018 neděle 8.30 hod. Tříkrálová bohoslužba

s povánočním posezením

Volná prohlídka kostela a jesliček 30.12.2017 a 1.1.2018

od 14 do 16 hod.