Katecheze a mystagogie

Katechezev překladu vzdělávat je teoretické i praktické uvedení do křesťanského života.  Je součástí přípravy na svátosti křtu a manželství. 

Mystagogie – v překladu doslova uvedení do tajemství. Krátké přednášky uvádějící do tajemství víry a hloubky života v Kristu, zakončené praktickou aplikací.

Mystagogie je určená zvláště těm, kteří (v nedávné či dávnější minulosti) absolvovali katechezi – přípravu na přijetí svátosti křtu, ať již vlastního či křtu dítěte, případně i svátosti manželství.

Je vhodná i jako příprava na svátost biřmování pro dospělé ale i pro všechny ostatní zájemce o duchovní život. Jedinou podmínkou účasti je křest.

 Kdy a kde

 Po domluvě s farářkou  na místní faře ( viz kontakty)

 

 

 

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.