Pronájmy

Pronájmy kostela a klubu Suterén

Prostory je možno pronajmout za účelem pořádání koncertů (kostel), menších kulturních či společenských akcí, pro rodinné či firemní setkání, dlouhodobě také jako zkušebnu pro sbory, divadelní a sportovní aktivity, či klubové akce pro děti a mládež.

Prostory není možno pronajmout pro politická setkání a akce, které by byly v zásadním rozporu s ideami křesťanství.

Ceník

Kostel bez topení: 2.000,- Kč/den

Kostel s topením : 4.500,- Kč/den

Suterén:

Tělocvična: 150,- Kč/1 hod.

Multifunkční sál (modlitebna) 150,- Kč/1 hod.

Multifunkční sál (modlitebna) a divadlo s kuchyňkou: 250,-Kč/1 hod.

(divadlo nelze pronajímat samostatně)

Klubovna- ping pong, fotbálek: 60,- Kč/1 hod.

Celý suterén: 400,- Kč/1 hod.

Zahrada s WC: 150,- Kč/1 hod. V případě pronájmu některé z prostor klubu Suterén, je cena za pronájem zahrady 50,- Kč/1hod.

Minimální čas pronájmu: 2 hod.

Při delší době pronájmu (více jak 4 hodiny) a při dlouhodobých pronájmech je možné stanovit individuální cenu dohodou.

V suterénních prostorách jsou ceny po celý rok stejné, nerozlišujeme letní a zimní období ani pracovní dny nebo víkend.

Zruší – li pronajímatel objednávku v den pronájmu v topném období, uhradí cenu za vytápění.

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.