Střelice sborový dům ZERAV, sociální byty

Sborový dům Zerav-při NO CČSH Střelice u Brna, Úvoz 1, Střelice 664 47

 

——————————————————————

Sociální bydlení pro osoby v bytové nouzi

Nabídka

Pro osoby v bytové nouzi nabízíme 8 bytový jednotek v základním vybavení

– Přehled bytů v m2:

A 1+kk 28,7 bezbariérový obsazeno
B 1+kk 32 bezbariérový

obsazený

C 1+kk 32,9 bezbariérovýobsazeno
D 1+kk 29,4 bezbariérový obsazeno
E 1+kk 32 bezbariérovýobsazeno
F 1+kk 30,6 bezbariérovýobsazeno
G 1+kk 35,5

obsazeno

H 2+kk 50,0obsazeno

Fotogalerie:http://www.svobodatom.cz/fotogalerie&level=1_Ostatni&level=2_2020_05_20_Fara

——————————————————————————————————————–

Byty A-F jsou určeny pro 1 max 2 osoby, Byt G je určen pro 2 osoby, Byt H je určen pro 2-3 osoby

K bytu je možno si pronajmout sklepní kóji či chodbovou komoru.

K objektu náleží také 4 parkovací stání.

Nájemné dle normy pro soc. bydlení činí pro rok 2023 84,70 – Kč/m2 .

– Zálohy na topení, ohřev TUV, vodné a stočné , elektřinu a služby činí 2.500 – 3000,-Kč. Bude požadováno složení 1 měsíční zálohy předem.

– V celém objektu je zákaz kouření!

– Sociální byty nejsou určeny pro dlouhodobé bydlení. Jsou určeny pro stabilizaci a zlepšení nepříznivé sociální situace žadatele. Pro pomoc je zajištěna podpora sociálního pracovníka.

-Narušování domovního řádu a podmínek nájemní smlouvy může být důvodem k ukončení nájmu.

Podmínky přijetí

A. Žadatel o byt musí vyhovovat definici osob v bytové nouzi:

Osoby v bytové nouzi, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení, avšak jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu.

osoby v nízkoprahové noclehárně,

osoby sezonně užívající k přenocování prostory zařízení bez lůžek,

muži a ženy v azylovém domě,

matky nebo otcové s dětmi v azylovém domě,

úplné rodiny v azylovém domě,

osoby v domě na půli cesty,

osoby ve veřejné komerční ubytovně (nemají jinou možnost bydlení),

osoby bez přístřeší po vystěhování z bytu,

ženy ohrožené domácím násilím pobývající na skryté adrese,

ženy ohrožené domácím násilím pobývající v azylovém domě,

žadatelé o azyl v azylových zařízeních,

migrující pracovníci – cizinci ve veřejné komerční ubytovně (nemají jinou možnost bydlení),

osoby před opuštěním zdravotnického zařízení,

osoby po opuštění dětské instituce či pěstounské péče,

muži a ženy v seniorském věku,

invalidé dlouhodobě ubytovaní v azylovém domě,

osoby přechodně bydlící u příbuzných nebo přátel (nemají jinou možnost bydlení),

osoby v podnájmu (nemají jinou možnost bydlení),

osoby bydlící v bytě bez právního důvodu

osoby v nezákonně obsazené budově,

osoby na nezákonně obsazeném pozemku (zahrádkářské kolonie, zemnice),

osoby, které dostaly výpověď z nájemního bytu,

osoby ohrožené vystěhováním z vlastního bytu,

osoby ohrožené domácím násilím – policejně zaznamenané případy – oběti,

osoby žijící v mobilním obydlí, např. maringotka, karavan, hausbót (nemají jinou možnost bydlení),

osoby žijící v budově, která není určena k bydlení, např. osoby žijící na pracovišti, v zahradních chatkách se souhlasem majitele,

osoby žijící v provizorních stavbách nebo v budovách bez kolaudace pro účely bydlení,

osoby žijící v nevhodném objektu – obydlí se stalo nezpůsobilým k obývání (dříve mohlo být obyvatelné),

osoby žijící v přelidněných bytech.

B.– Nájemní smlouva bude uzavřena s osobou, která prokáže, že její průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,6 násobek průměrné měsíční mzdy podle údajů ČSÚ.

– Pokud budou užívat sociální nájemní byt další osoby, doloží osoba, s níž má být uzavřena nájemní smlouva, že měsíční průměr součtu čistých příjmů a sociálních dávek všech členů domácnosti nepřesáhl za 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy:

a) 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 2 členy;

b) 0,9 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 3 členy;

Průměrná měsíční mzda pro rok 2023 je 40 324 KčKč. Násobek o,6 činí 24 194,-Kč

C. Nájemní smlouva se uzavře na na jeden kalendářní rok s možností jejího opakovaného prodloužení podle konkrétní situace nájemce. Nájemní smlouva může být prodloužena, pokud nájemce a další osoby užívající domácnost nadále splňují podmínky pro uzavření nájemní smlouvy sociálního bydlení.

D. Nájemní smlouva může být uzavřena pouze s osobou, která nemá uzavřenou jinou nájemní smlouvu, nemá ve vlastnictví ani spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům, byt, dům pro rekreační nebo jiné ubytovací účely. Tato podmínka se vztahuje na všechny osoby užívající domácnost sociálního bydlení

Kontakty pro bližší informace a žádosti:

Anna Štěpánková, 771128124, ccsh.zidenice@seznam.cz

 

 

 

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.