Úvod

 
Vítáme Vás na stránkách náboženské obce Církve československé husitské
v Brně – Židenicích. Jsme společenství lidí, spojených vírouosobního Boha,
který spasil svět ve svém Synu Ježíši Kristu a náš život vede
a posvěcuje svým Duchem svatým. Naše malé společenství není
ani dokonalé ani bezchybné, přesto v něm zažíváme Boží milost,
odpuštění a lásku. Tuto zkušenost a víru se snažíme přenášet
do naších osobních životů a předávat lidem kolem nás.
 

Bohoslužbu z neděle 18.10. najdete od 18.15 hod. na  

Pastorační list v nouzovém stavu – říjen 2020

Milé sestry a milí bratři z rodiny církve!

Proticovidová opatření naší vlády nás opět nutí stáhnout se do bezpečí svých domovů. Posílám vám tedy adekvátní aktualizaci dění v naší náboženské obci:

Od středy 14. října 2020do úterý 3. listopadu2020 jsou všechny naše společné akce omezeny počtem 6 účastníků včetně faráře, či vedoucího. Z těchto 6 lidí si společně může zazpívat pouze 5 účastníků.

Z tohoto důvodu se tedy do odvolání ruší :

– volnočasový klub Karásek

– biblický kroužek pro děti

– Pilates

Ostatní aktivity :

- Biblická hodina- ONLINE každý čtvrtek v 18 hod.                                      Spojení přes adresu https://meet.jit.si/husitezidenice.

Je to velmi jednoduchá aplikace, která funguje i přes mobil. Před přihlášením je pouze nutno stáhnout aplikaci. Kdo má zájem dostat předem pracovní listy emailem, nechť mi dá vědět.  Zatím stále zůstáváme u úvodu do Zjevení Janova.

Bohoslužby 18. a 25.10. bohoslužba s alternativní liturgií z modlitebny, vysílána přes Youtube od 14 hod. Aktuální adresa bude zveřejněna na webu: husitezidenice.cz. Adresu mohu rozesílat i mailem. V tom případě, mi dejte vědět, že o tuto službu máte zájem!

1.11. Vzpomínková bohoslužba s Farského liturgií a preludii z kostela. Vysílána přes Youtube od 14 hod.

Je možné také sledovat online bohoslužby s bratrem biskupem Jurajem Dovalou  od 9.30h na: https://www.facebook.com/husuvsborhodonin, nebo pozdějina youtub: https://www.youtube.com/user/alexijka/videos?view_as=subscriber

Křesťanská meditace v úterý na Joštově pokračuje dál beze změn.

Na všechna setkání je samozřejmě nutné přijít s rouškou a dodržovat patřičné rozestupy!

V „dušičkovém“ týdnu od 26. do 1.11. bude kostel zpřístupněn k osobní modlitbě či návštěvě kolumbária s možností napsat obětinky za své zesnulé. Jména na obětinky také můžete sdělit emailem. Obětinky budou během vzpomínkové bohoslužby pod oltářem, tak jak je zvykem.

Moji milí, kéž nás všechny Bůh vede a sílí, kéž nám dá vyrovnanou mysl a  pokojné srdce. Kéž posiluje naši naději a my kéž stále vnímáme jeho láskyplnou blízkost!

Ve víře a lásce

Anna Štěpánková, farářka

 

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.