Úvod

 

P O Z O R

Náboženská obec CČSH Brno – Židenice 

má nové  webové stránky :

https://husite-zidenice.webnode.cz/

Na této webové stránce naleznete všechny informace týkající se Náboženské obce Střelice u Brna

 

Velikonoční list

        Náboženské obce Církve československé husitské ve Střelicích u Brna                 Úvoz 1, 664 47 Střelice u Brna ,telefon: 771 128 124, email: ccsh.zidenice@seznam.czweb: husitezidenice.cz, číslo účtu 186738037/0300

_________________________________________________

Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy! On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha.

2. list korintským 1.kapitola, verše 2-3

Sestry a bratři z rodiny církve!

Zdravím vás v předvelikonoční době a srdečně zvu do našeho společenství. Není to však jen mé pozvání. Sám Ježíš Kristus- Beránek Boží, jež v lásce k člověku sestoupil na zem a ve své smrti vzal na sebe všechny naše hříchy – vás všechny zve k útěšnému setkání s ním.

Jistě na každého z nás doléhá stísněnost z temného mraku nekončící války v naší blízkosti, ekonomických nejistot, ekologických krizí i vašich vlastních bolestí a trápení.

Setkání s Kristem v jeho slově, modlitbě a svátostném společenství chleba a vína zaslibuje našim duším pokoj, jež není z tohoto světa a naději, která přesahuje i hranici smrti.

Přijmete jeho pozvání?

Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.

Matoušovo evangelium 11. kapitola, verš 28

Bohoslužebná setkání ve svatém týdnu

6.4.2023 Zelený čtvrtek – 17.00 hod.- čtení Pašijí a Večeře Páně

modlitebna ve Střelicích

9.4.2023 Boží hod velikonoční – 14.30 hod. Bohoslužba se slavností Vzkříšení kaple Prštice

Pozvání do náboženské obce v Brně Židenicích

7. 4. 2023 – Velký pátek – od 14 hodin Pašijová pouť

Líšeň hřbitov – Hornek a zpět (cca 5 km).

8. 4. 2023 Bílá sobota v 19 hodin

Bohoslužba se slavností světla s obnovou křestního slibu.

Další společné bohoslužby a akce

28.5.2023 Boží hod svatodušní – od 15.30 bohoslužba v přírodě na palouku u Jinačovic

2.6.2023 Noc kostelů od 18 hodin program v chrámu Spasitele v Brně Židenicích

Bohoslužby v průběhu roku

2. neděle v měsíci v 10:30 hod. modlitebna Střelice, Úvoz 1

4. neděle v měsíci v 10:30 hod. ekumenická kaple Prštice

Další duchovenské úkony

Nejen členům náboženské obce nabízím možnost přijetí křtu, vykonání manželského požehnání, pohřebního rozloučení, modlitbu s nemocnými,

duchovní rozhovor a poradenství. Pro důstojné pohřební rozloučení je možné použít Ekumenickou kapli v Pršticích. Stačí sdělit tento požadavek pohřební službě, nebo se obrátit přímo na mne.

Sloučení obcí

Po zániku Náboženské obce Náměšť nad Oslavou byly do duchovenské správy naší náboženské obce přiřazeny obce Rosice, Říčany, Ostrovačice, Tetčice ,Omice. Vítám mezi námi věřící z těchto obcí a těším se setkání nejen při bohoslužbách.

Požehnané Velikonoce naplněné Boží láskou a Kristovým pokojem přeje

Anna Štěpánková, farářka

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.