Úvod

„Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou“. Zjevení Janovo 3. kapitola, 20 verš

Advent a Vánoce bývají naplněny mnoha nevšedními a tradičními akcemi, zvláště těmi církevními. V letošním covidovém roce jsme všichni byli nuceni zrušit mnoho zaběhnutých pořádků včetně prožívání církevních svátků a tradic. Boží blízkost, láska i vánoční radost však nejsou vázány na prostory kamenného chrámu a slavnostní rituály. To pravé setkání s Bohem, ta pravá vánoční slavnost se odehrává v chrámu našeho srdce. To ostatní je jen pěkný a jistě i účelný obal.

Zkusme tedy vzít tuto „ netradiční“ dobu jako podnět k cestě do našeho nitra, do chrámu našeho srdce, neboť právě a jedině tam na nás čeká Božské dítě se svými dary lásky, pokoje a radosti.
K otevření dveří stačí krátká, upřímná modlitba naplněná vírou:
„Ježíši, Synu Boží, přijď do mého srdce a přebývej v něm“!

Přejeme vám požehnané vánoční dny!

Aktuálně!!

Abychom dodrželi vládní nařízení, je možné se do odvolání scházet pouze v kostele nikoliv v modlitebně. Z ekonomických důvodů ovšem není možné vytápět kostel každou neděli. Bohoslužby 10.1.2020 jsou proto zrušeny. Pokud se ani po 10. lednu nic nezmění, budou se bohoslužby v chrámu konat pouze 1x za měsíc první neděli v měsíci a 3. neděli bude videobohoslužba z modlitebny.   Na bohoslužby je dobré si rezervovat místo, ale kapacita pro chrám je dostatečná. Rezervaci můžete  provést na farní email ccsh.zidenice@ seznam.cz nebo sms na telefon 771158124. Pokud vám nepřijde zamítnutí, je vaše rezervace platná! Pro rezervaci stačí napsat: datum a počet osob, např.  3.1. – 2os. Nadále platí  předpis 3R = roušky, ruce(dezinfekce), rozestupy a ZZ5 = zákaz zpěvu více než 5 osob!

Střelickým věřícím oznamuji, že až do odvolání se bohoslužby přesouvají do kaple v Pršticích (10.1. i 24.1.) bez nutnosti rezervace! 

S přáním Božího pokoje

Anna Štěpánková, farářka

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.