Střelice – náboženská obec

Náboženské obce Církve československé husitské ve Střelicích u Brna, Úvoz 1,664 47   Farářka: Mgr. Anna Štěpánková, Telefon: 776 388 120 nebo 548 530 848,                     číslo účtu186738037/0300

 

Velikonoční list  

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Neboj se. Já jsem první i poslední, ten živý;byl jsem mrtev – a hle,

živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu.

Bible, Zjevení 1 kapitola, verše 17 – 18

Sestry a bratři v Kristu, srdečně Vás i Vaše blízké zvu ke společné oslavě

těch nejdůležitějších svátků církevního roku -Velikonoc.

Bez velikonoční zvěsti by naše životy ztratily naději, smysl a cíl.

Vše by totiž směřovalo jen k jednomu, k naší smrti.

Velikonoce – svátky Kristova vzkříšení a vítězství nad smrtí však zvěstují pravý opak.

Bůh nám v Kristu otevírá bránu na věčnost.

To je smysl a cíl naší pozemské pouti.

Velikonoce jsou studnicí naděje, která prosvětluje temné zákruty naší životní cesty.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ježíšovu cestu kříže a vzkříšení si připomeneme při bohoslužbách

v Prštické kapli takto:

14. 4.Květná neděle10.30 hod. bohoslužba se čtením pašijí

21.4. Boží hod velikonoční – 14.00 hod. !!! bohoslužba vzkříšení

Ostatní dny svatého týdne jste zváni ke společné bohoslužbě

brněnských obcí:

18.4. Zelený čtvrtek Židenice – 19.00 hod. sederová večeře

19.4. Velký pátek – Botanická – 18.00 hod. velkopáteční rozjímání

20.4. Bílá sobota – Židenice – 19.00 hod. bohoslužba se svícemi a s obnovou křestního slibu.

22.4. Pondělí velikonoční – Černovice – 10.00 hod. velikonoční bohoslužba

Další setkání a akce v nejbližší době

9.6. Hod Boží svatodušní15.30 hod. alternativní bohoslužba v přírodě s obcemi Kuřim a Židenice- palouk u Jinačovic, bližší info na webu viz výše

Bohoslužby v průběhu roku

2. a 4. neděle v měsíci v 10.30 hod. v  kapli v Pršticích

Další nabídka nejen pro členy církve

Svatební požehnání a smuteční rozloučení v kostele i mimo něj, křest dětí i dospělých s individuální přípravou, návštěva nemocných, návštěva v domácnostech k rozhovorům i svátostem. Nově nabízíme duchovní doprovázení – osobní rozhovory zaměřené k rozvoji duchovního života.

Sociální projekt – Centrum Zerav

Přestavba našeho sborového domu ve Střelicích je již v plném proudu.

S pomocí Boží by stavba měla být hotova do konce tohoto roku. Na Vánoce už bychom tedy měli být zpět v naší nové modlitebně a v lednu se mohou nastěhovat první nájemníci. Bezbariérové byty sociálního centra jsou určeny lidem, kteří jsou v bytové nouzi, ale jsou schopni platit regulované nájemné, dodržovat domovní řád, a kteří splňují další kritéria fondů EU a MPSV. Jsou to např. senioři bez rodiny, zdravotně, či jinak handikepovaní, samoživitelé/ky atd. V případě zájmu – vás či někoho z vašich známých, se s dotazy obraťte na farní úřad!

O financích a lidech

Tak jako člověk není jen tělo, i církev není jen Duch. Dnes snad více než kdy jindy je budoucnost církve závislá na obětavosti jejích členů. Děkujeme všem, kteří jí přispívají finančně – příspěvky a sbírkami i prakticky – aktivní pomocí podle svých obdarování. Malým poděkováním je i tento list a velikonoční přání, které letos posíláme jen vám, kteří o svoji církev projevujete zájem. V příštím roce oslaví Církev čs. husitská 100 leté narozeniny. Budeme si připomínat, co bylo, ale hlavně pracovat na nutných změnách a nové koncepci církve budoucnosti. Všichni jsou zváni a vyzýváni, aby se podle svých možností k tomuto úsilí připojili!

M ilé sestry a milí bratří, přeji Vám požehnané prožití velikonočních dnů, těším se na setkání a spolu se svatým Pavlem přeji :

Sám Bůh pokoje kéž vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo zcela bez úhony až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista“

Anna Štěpánková, farářka

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.