Střelice – náboženská obec

A DVENTNÍ LIST L. P. 2019

Náboženské obce Církve československé husitské ve Střelicích

u Brna, Úvoz 1, 664 47 Střelice u Brna

telefon: 776 388 120 nebo 548 535 208, email: ccsh.zidenice@seznam.cz ,číslo účtu 186738037/0300

************************************

100 let služby Bohu-100 let pomoci člověku“

Milé sestry a milí bratři z rodiny církve!

Zdravím vás na prahu vánoční doby. Letos tomu bude 100 let , co o Vánocích roku 1919 v mnoha kostelích poprvé zazněla mše v českém jazyce. Byl to poslední a bezprostřední impuls pro vznik nové Československé církve dne 8.ledna 1920.

Není to jen bohoslužba v rodné řeči, co se nám dnes zdá jako naprostá samozřejmost.

Máme toho tolik, o čem naši předkové snili a přesto je náš život často tak prázdný a nespokojený.

Zkusme ono sté výročí naší církve Československé husitské oslavit tím, že svět kolem sebe a každý nový den, ale i každou naši bohoslužbu začneme s vděčností přijímat jako úžasný Boží dar posvěcený úsilím a prací našich předků.

V lásce a s vděčností za letošní dar Vánoc

vás opět zvu

do našeho bohoslužebného společenství!

Vánoční bohoslužby v ekumenické kapli v Pršticích

26.12.2019  ̴ Mučedníka Štěpánavánoční bohoslužba

10.30 hod. 

12.1.2020  ̴ Svátek křtu Páně

10:30 hod.  bohoslužba s požehnáním pro rok 2020

Pozvání do Chrámu Spasitele v Brně Židenicích

24.12.2019  ̴ 22 hod. Půlnoční bohoslužba, hraje Trio od sv. Jakuba

1. 1. 2020  ̴ 16 hod. Novoroční nešpory s varhanní hudbou a požehnáním pro rok 2020

Bohoslužby ke 100. výročí Církve československé husitské

8.1.2020 16.00 hod. Brno Husův sbor Botanická, slouží biskup J. Dovala a emeritní biskupové Š. Klásek a P. Šandera.

11.1.2020 14.00 hod. Praha chrám sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí, přímý přenos ČT.

Pravidelné bohoslužby: Prštice 2. a 4. neděle v měsíci v 10:30h.

Zprávy z obce: Po dobu rekonstrukce sborového domu ve Střelicích se naše bohoslužby stále konají pouze v v ekumenické kapli v Pršticích. Je však možné také uspořádat bohoslužbu v domácnosti. V domácnosti je také možné přijmout svátost Večeře Páně, či svátost útěchy nemocných nebo si prostě jen popovídat a společně se pomodlit. Nebojte se zavolat a domluvit si termín návštěvy. Svatba, křest a pohřeb jsou obřady, které nabízíme i těm, kteří nejsou členy církve a mohou se konat kdekoliv. Pro domluvu volejte na výše uvedená čísla. Děkujeme, za vaši finanční podporu projevenou platbou církevních příspěvků. Doporučená výše ročního církevního příspěvku činí stále 500,- Kč. Příspěvek můžete uhradit osobně při kterémkoliv setkání na faře či v domácnosti, nebo převodem z účtu. Číslo účtu je v hlavičce listu.

UPOZORŇUJEME že od nového roku budeme dopisy a gratulace posílat pouze těm, kteří se účastní aktivního života církve, či jej finančně podporují. Všechny potřebné informace je však možné získat na webových stránkách: husitezidenice.cz nebo ccshbrno.cz

V únoru t.r. začala rozsáhlá a náročná přestavba našeho sborového domu ve Střelicích. Za pomoci fondů EU zde vzniká dům s 8 sociálními byty. Byty by měli být k předání v dubnu roku 2020. Rádi bychom ubytování v tomto domě nabídli prvořadě lidem z církve. Sociální byty se poskytují na dobu určitou(2-4 roky) a jsou určeny pro lidi v bytové nouzi, kteří nevlastní žádnou nemovitost a mají stálý, ale nevelký příjem. Bližší informace viz výše uvedená čísla.

Radostné Vánoce a Boží pomoc a požehnání v roce 2020

Vám přeje a na setkání se těší

Anna Štěpánková , farářka

 

 

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.