Kontakty, návštěvní hodiny

 

Nabízíme Vám rozhovory o víře, duchovní útěchu, přípravy ke svátostem, vysluhování svátostí křtu, večeře Páně, manželství, pokání (zpověď), útěchy nemocných, návštěvy v domácnostech, nemocnicích a sociálních ústavech, pohřby.

Ve farnosti působí:

Farářka:                                Anna Štěpánková                  

Kazatelka:                     Libuše Jarošová

Předseda rady starších:   Jiří Krčma

Správkyně kostela:         Alena Kastnerová +  kocour Fin a pes Artuš

Facebook:    facebook-icon

 

V případě zájmu nás kontaktujte:

Náboženská obec CČSH v Brně – Židenicích                   

Karáskovo náměstí 2711/10, 615 00 – Brno

Telefon:771 158 124

číslo účtu: 2500876358/2010

E-mail: ccsh.zidenice@seznam.cz 

Návštěvní hodiny:

Pondělí:           14:00 – 17:00  /duchovní i úřední záležitosti/

Středa:             9:00  – 12:30  /duchovní i úřední záležitosti/

V případě zájmu je možné si domluvit setkání i mimo návštěvní hodiny.

 

 

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.