Křesťanská meditace

Večery křesťanské meditace  se konají:

. každé úterý kromě svátků a letních prázdnin v 17.45 hod.  v místnosti pro setkávání v budově Brněnské diecéze CČSH na Joštově 7 ve třetím patře (vchod z České)

– Každý druhý čtvrtek v měsíci (10.9.,8.10.,12.11.,10.12.) v chrámu Spasitele

Začínáme 1.9.2020

Program: úvodní slovo, tichá modlitba s meditačním slovem a závěrečná společná modlitba.
Meditace jsou otevřeny všem zájemcům bez rozdílu vyznání!

 

 

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.