Křesťanská meditace a kontemplativní bohoslužba

Večery křesťanské meditace  se konají každé úterý kromě svátků a letních prázdnin v 17.45 hod.  v místnosti pro setkávání v budově Brněnské diecéze CČSH na Joštově 7 ve třetím patře. Náplní večera je nejprve krátký úvod a po té hlavní část- meditační praxe. Večery křesťanské meditace jsou otevřeny pro každého bez rozdílu vyznání.

Kontemplativní bohoslužba-biblické slovo, modlitby a meditace spojené tichem meditace. Koná se každé třetí úterý v měsíci místo večera meditace.Bohoslužba je otevřená pro všechny bez rozdílu vyznání.