Úvod

P O Z O R

Náboženská obec CČSH Brno – Židenice 

má nové  webové stránky :

https://husite-zidenice.webnode.cz/

Na této webové stránce naleznete všechny informace týkající se Náboženské obce Střelice u Brna

       Náboženské obce Církve československé husitské ve Střelicích u Brna               

  Úvoz 1, 664 47 Střelice u Brna ,telefon: 771 128 124, email: ccsh.zidenice@seznam.cz

web: husitezidenice.cz, číslo účtu 186738037/0300

 

Milé sestry a milí bratři z rodiny církve!

Na každého z nás jistě doléhá stres, nepokoj a nejistota současné doby. Toužíme po pokoji, lásce, radosti, ale to všechno je často tak daleké a nedostupné. Advent a Vánoce nám přináší důležitou zprávu:Přece je zde naděje!“ Je zde světlo, které osvěcuje temnotu, je zde pokoj,  který zklidňuje naše srdce a je zde láska, která nás proměňuje. Je zde Ježíš Kristus! To kvůli mne a tobě přišel na tento svět a chce nám dát všechno to, co tak marně hledáme, ale ve světě nenalézáme.  To jediné, co musíme udělat, je tyto dary v pokoře přijmout. Do  roku 2024  vám spolu s apoštolem Pavlem přeji: Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí  Ducha svatého.“  Římanům 15,13

Pravidelné bohoslužby v novém roce

2. neděle v měsíci v 10:30 hod. modlitebna Střelice, sborový dům Zerav

4. neděle v měsíci v 10:30 hod. ekumenická kaple Prštice

Další duchovenské úkony

Nejen členům náboženské obce nabízím možnost přijetí křtu, vykonání manželského požehnání, pohřebního rozloučení, modlitbu s nemocnými, duchovní rozhovor a poradenství. Pro důstojné pohřební rozloučení je možné použít Ekumenickou kapli v Pršticích. Stačí sdělit tento požadavek pohřební službě, nebo se obrátit přímo na mne.

Další zprávy

-Děkujeme za vaši finanční podporu projevenou platbou církevních příspěvků (500 Kč/rok). Církevní příspěvek můžete uhradit přiloženou složenkou, převodem na účet či osobně po bohoslužbách. -Do duchovenské správy naší farnosti nově přibyly obce Rosice, Říčany, Ostrovačice, Tetčice ,Omice. řící z těchto obcí také srdečně zveme do našeho společenství.

Sborový dům Zerav má ve správě 8 sociálních bytů. Většinou jsou obsazené, ale v případě bytové či sociální nouze může kdokoliv podat žádost o ubytování, na kterou v případě uvolnění bytu budeme brát ohled.

Pokoj a dobro přeje na setkání s vámi se těší

Anna Štěpánková, farářka

 

 

                                                                       

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.