Úvod

 

P O Z O R

Náboženská obec CČSH Brno – Židenice 

má nové  webové stránky :

https://husite-zidenice.webnode.cz/

 

Na této webové stránce naleznete všechny informace týkající se

Náboženské obec CČSH  Střelice u Brna

 

ADVENTNÍ LIST L. P. 2022

Náboženské obce Církve československé husitské ve Střelicích

u Brna, Úvoz 1, 664 47 Střelice u Brna

telefon: 771 128 124, email: ccsh.zidenice@seznam.cz

web: husitezidenice.cz, číslo účtu 186738037/0300

**************************************************

Milá sestro, milý bratře z naší církevní rodiny!

Z Boží milosti otevíráme opět dveře adventu a v temnotě současné doby se snažíme hledět vstříc světlu Boží lásky, zjevené v předivném narození betlémského dítěte. Poselství Vánoc je i po dvou tisíciletích stále stejné a stále stejně aktuální: Nebojte se, narodil se vám Spasitel Kristus Pán!

Jsme plni obav o sebe, své blízké, o budoucnost naší země i celého světa. Život ve strachu a obavách však není tím, který pro nás Bůh zamýšlel. Proto přichází na svět jako jeden z nás, aby nám ukázal cestu ke světlu, k sobě samému – k naději, která nezná hranic. V naději, jež nám Bůh zjevil v Ježíši Kristu, máme bezpečnou a pevnou kotvu pro duši.
„Ona proniká až do samého vnitřku nebes, kam pro nás jako předchůdce vstoupil Ježíš“. (viz list Židům 6, 19-20).

Srdečně vás tedy zveme do našeho bohoslužebného společenství, kde svoji naději v Kristu společně nalézáme, obnovujeme a posilujeme.

Adventní a vánoční bohoslužby

11. 12. 2022 ̴ 10.30 hod. 3. adventní neděle – kaple sborového

domu Zerav ve Střelicích

26. 12. 2022 ̴ 10.30 hod. 2. svátek vánoční, mučedníka Štěpána

ekumenická kaple Prštice

8. 1. 2023 ̴ 10.30 hod. 1. neděle po Zjevení kaple sborového domu Zerav ve Střelicích

Pozvání do chrámu Spasitele v Brně-Židenicích

24. 12. 2022 ̴ 22 hod. Štědrý den Půlnoční bohoslužba se zpěvy

1. 1. 2023 ̴ 10 hod. Nový rok Bohoslužba s novoročním požehnáním

Pravidelné bohoslužby v novém roce

2. neděle v měsíci v 10:30 hod. modlitebna Střelice, sborový dům Zerav, Úvoz 1

4. neděle v měsíci v 10:30 hod. ekumenická kaple Prštice

Další zprávy

-Svatba, křest a pohřeb jsou obřady, které nabízíme i těm, kteří nejsou členy církve. Je možné také požádat o první přijímání dětí, návštěvy či bohoslužby v domácnosti či v nemocnici, pomazání nemocných, zpovědní rozhovor či duchovní doprovázení (pomoc při hledání osobní křesťanské životní cesty). Pro domluvu volejte výše uvedené číslo.

-Děkujeme za vaši finanční podporu projevenou platbou církevních příspěvků (500 Kč/rok). Církevní příspěvek můžete uhradit,  převodem na účet či osobně po bohoslužbách.

– Mnozí z vás materiálně či finančně podpořili ubytování ukrajinských uprchlíků před válkou v našem sborovém domě. V současné době v něm žijí tři rodiny z těžce zkoušeného Mykolajeva a Kyjeva. Všem vám mám od nich vyřídit vděčný a srdečný dík.

Věřím, že i přes všechny těžkosti, se kterými se sami potýkáme, zůstanou i nadále vaše srdce otevřená pro potřeby našich bližních.

Na cestu do nového roku vám posílám jednu modlitbu

A dej mi sílu unésti

všechno co změnit nemám sil

Odvahu abych to nač stačím

na tomto světě pozměnil

A také moudrost abych znal

a od sebe to rozeznal „

Jan Skácel, Modlitba stará – stará

a slovo apoštola Pavla

Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný“.

List Židům 10. kapitola verš 23

Požehnané a světlem Boží lásky prosvětlené Vánoce i celý nový rok vám přeje

a na setkání se těší

                                                                      Anna Štěpánková, farářka

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.