Úvod

 

P O Z O R

Náboženská obec CČSH Brno – Židenice 

má nové  webové stránky :

https://husite-zidenice.webnode.cz/

 

Na této webové stránce naleznete všechny informace týkající se

Náboženské obec CČSH  Střelice u Brna

Sestry a bratři v Kristu! 


Věřím, že mnozí z vás již vyjádřili svoji solidaritu zapojením se do finančních či materiálních sbírek na pomoc Ukrajině. I naše Husitská diakonie vyhlásila sbírku, na kterou můžete přispět.

Jako prostí občané naší země toho moc víc nemůžeme udělat. Jako křesťané však k tomu můžeme přidat i něco více – naše společné modlitby! Využijme tedy nadcházející postní dobu k intenzivním modlitbám. Modleme se za lid Ukrajiny, modleme se i za lid Ruska. Nikdo z nich si nepřeje válku. Bůh je milujícím Bohem každého člověka.

Prosme i za nás, abychom byli připraveni obětovat své pohodlí a přispívat svou štědrostí a otevřeným srdcem!
 
 
 
Modleme se:

Prosíme za Ukrajinu, prosíme za mrtvé, zraněné a bezmocné.

Prosíme za ty, kdo jsou sevřeni strachem, aby nalezli u Boha pomoc a útěchu.

Prosíme Tě za nás samotné, abychom byli připraveni obětovat své pohodlí a přispívat svou štědrostí, otevřeným srdcem i konkrétní pomocí ke zmírnění následků války.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.