0A Čtení na neděli 24.5.2020 rodinná bohoslužba -Nanebevstoupení Páně

Kde je nebe?

 Texty:  L24,46-53, Sk 1,1-11, Ef 2,4-10

(SK 17,27-28 )

V minulém týdnu valná většina z nás, asi ani nepostřehla, že si církev připomínala jeden důležitý svátek. V některých zemích je to dodnes svátek se státním volnem. Jedná se v něm o událost z Ježíšova života. Dost důležittou událost, protože ukončila Ježíšův život na této zemi!

Lidé si mysleli, že Ježíšův život tu skončil jeho smrtí na kříži. Ale jak víme, to se trochu spletli. Za tři dny tu byl Ježíš zpátky. Zcela jasně dal najevo, že o tom, kdy opustí tuto zemi totiž nerozhodují lidé, ale jen on sám. A Ježíš tu potřeboval ještě něco něco dozařídit. Bylo potřeba ujistit učedníky o svém vzkříšení a o své moci, předat poslední instrukce a připravit je na příchod někoho jiného. Teprve pak nastal čas, aby se vrátil ke svému Otci.

Byla to zvláštní událost. Ježíš se sešel s učedníky na jedné hoře, předal jim úkol – zvěstovat evangelium, požehnal jim, a pak… tu najednou nebyl. Učedníci to popisují, jako: byl vzat vzhůru, nesen do nebe, nebo se prostě ztratil jejich očím – oblak jim ho zastřel.

A teď mám jednu záludnou otázku: Kudy se Ježíš do toho nebe vydal? Kde myslíte, že to nebe je ???

Když se píše, že byl vzat vzhůru, má se za to, že nebe je někde nahoře. Ale kde? Ve stratosféře? Termosféře ? Nebo někde dál ve vesmíru?

Můžeme se podívat na obrázek nadzemských sfér – berte to jako rozšířenou hodinu zeměpisu či fyziky – kde si myslíte, že to nebe je?(Viz obrázek pod textem)

Tam všude už se lidé podívali (z rakety, či dalekohledy, dnes už se do vesmíru dokážeme podívat hodně daleko), ale to Boží nebe tam neviděli.

Nebo tam je, ale my ho nevidíme? Je ukryté našim zrakům?

Možná, ale pak nemusí být nikde nahoře, pak může být klidně někde vedle nás.

Takže je jasné, že hledat nebe jako konkrétní místo asi nemá cenu. Ale můžeme na to jít jinak- nehledat místo, ale toho, kdo v tom nebi je,kdo mu vládne. A to je kdo? Bůh!

A myslíte, že Bůh je daleko? Ne, (ap. Pavel v SK 17,27-28 říká, že) je všude, všude kolem nás.

To že Ježíš odešel do nebe znamená, že se učedníkům ztratil jako člověk, kterého mohli vidět, ale neznamená to že je opustil. Zůstal s nimi jako Bůh. Dokonce jim slíbil, že pro lepší spojení-lepší kontakt s ním jim pošle výjimečného pomocníka – takový Boží mobil (nebe-země) díky kterému mohou zůstat stále ve spojení. Ducha svatého! A ten skutečně přišel ( to si budeme připomínat příští neděli) a učedníky s tím nebeským Ježíšem propojil a propojuje dodnes.

Četla jsme jednu takovou moc pěknou myšlenku: „Nebe je tam kde je Bůh! Čím blíž jsme Bohu, tím blíže jsme nebi. „ Znamená to, že nemusíme hledat nebe, stačí hledat a najít Boha-Ježíše.

Na konci toho příběhu čteme, že učedníci se vraceli domů s velikou radostí. Není to zvláštní ? Máte radost když se rozloučíte s někým, koho máte rádi? Asi ne.

Ale učedníci odchází s radostí, protože pochopili, že Ježíšovým odchodem do nebe získali víc než ztratili.

Ježíš je totiž poslal do světa. Měli se rozejít a jít každý jiným směrem.

Kdyby Ježíš zůstal na zemi, mohl by vždycky být jen na jednom konkrétním místě s jedním nebo s druhým učedníkem. Ale protože odešel do nebe, může být úplně všude a úplně s každým..

Je to důvod k radosti i pro nás? Jestli jo, tak můžeme udělat to stejné co učedníci- být v chrámu (to už jsme) a chválit Boha!

Zazpívat chvalozpěv:

Chválíme Ježíše hosana, hosana

Zpíváme Ježíši, hosana, hosana

Tleskáme Ježíši, hosana, hosana

Máváme Ježíši, hosana , hosana

Chválíme Ježíše hosana, hosana

 

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.