O nás

 

Náboženská obec byla založena v roce 1927, československé bohoslužby se však v Židenicích konaly již od února 1921. Počet členů církve narůstal rychlým tempem a náboženská obec v čele s prvním farářem Karlem Pavlíkem se proto rozhodla postavil svůj vlastní svatostánek.Chrám Spasitele byl slavnostně otevřen 5.července 1936. Chrám je od roku 1988 kulturní památkou. Karel Pavlík a Adolf Mádr (farář v letech 1950-1968) byly v roce 2005 jmenováni osobnostmi městské části Brno-Židenice in memoriam. Náboženská obec byla také známa svým pěveckým sborem, který více jak 50 let vedl sbormistr Drahomír Konečný.

Kromě pravidelných bohoslužeb a biblických hodin se konají akce zaměřené na práci s dětmi a mládeží (miniklub pro maminky s dětmi, midiklub pro předškoláky, biblický kroužek, dětské bohoslužby) a kulturně misijní akce pro veřejnost. Jsou to koncerty, nešpory (při kterých jsou využívány nově opravené varhany – jedny z nejlepších v Brně) a klubové večery. V současnosti náboženská obec opravuje suterénní prostory chrámu. Vrací je jejich původnímu využití pro kulturní, misijní a sociální práci církve.

Chrám Spasitele

Chrám Spasitele je sakrální funkcionalistická stavba zbudovaná v roce 1936 podle projektu Ing. arch. S. Kučery. Stavbou chrámu bylo uzavřeno nově vznikající Karáskovo náměstí, které tak získalo svoji hlavní dominantu. Funkcionalistická strohost chrámové lodi (22m dlouhé, 14 m široké a 10 m vysoké) byla zjemněna dřevěným stropem. Z potřeb církve vzniklo z původní boční kaple kolumbárium. Ve věži ( 38m vysoké) je zvonice se třemi zvony, na kůru pak nově zrekonstruované třímanuálové varhany. V suterénních prostorách se v současné době nachází modlitebna a klubovna s divadlem, další část suterénu (původní loutkové divadlo) se rekonstruuje. Vedle chrámu je prostorná farní zahrada využívaná především dětmi. Průčelí chrámu Spasitele bylo v roce 1988 vyhlášeno kulturní památkou.

Faráři náboženské obce CČS(H) v Brně – Židenicích:

Karel PAVLÍK 1926 – 1952
Dr.Otto WOHLAUF – VELECKÝ 1939 – 1950
Adolf MÁDR 1950 -1968
František NYGRÝN 1968 – 1979
Josef HORKÝ 1980 – 1989
Bohumila BEDNAŘÍKOVÁ 1996 – 1998 zastupující farářka
Vratislav ŠTĚPÁNEK 1999 – 2002 zastupující farář
Anna ŠTĚPÁNKOVÁ 1989 až dosud

 

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.