Rekonstrukce a přístavba objektu sborový dům Střelice

Výchozí situace:Náboženská obec Církve československé husitské (NO CČSH)ve Střelicích u Brna vlastní sborový dům na ulici Úvoz 1. Tento poměrně velký objekt byl však pro duchovenské účely využíván jen z malé části. NO CČSH se proto rozhodla přebudovat jej tak, aby mohl sloužit nejen duchovnímu, ale i charitativnímu poslání církve a objekt přebudovat na dům se sociálními byty.

Cíl projektu: Cílem projektu je řešení problému nedostatečných kapacit bydlení osob v bytové nouzi ohrožených sociálním vyloučením

Popis projektu: Vybudování 8 malometrážních bytů, z toho 6 bezbariérových.Na místě hospodářských budov ve vnitřním traktu vybudování multifunkční místnosti využitelné jak pro duchovní tak i jiné komunitní účely. Projekt také počítá s vytvořením 4 parkovacích míst na vlastním pozemku.

Na projekt byla poskytována finanční podpora z EU.

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.