Klub Suterén – projekt

  Kdo jsme

Klub Suterén je komunitní centrum pro děti, mládež a rodinu. Naším záměrem je poskytovat široké veřejnosti hodnotné využití volného času v oblasti zájmové, kulturní a duchovní. Cílovou skupinou jsou děti, mládež a rodiny s dětmi. Většina nabízených aktivit je buď zdarma, nebo za cenu nákladů. Využíváme suterénní prostory Chrámu Spasitele na Karáskově náměstí 10. Naším zřizovatelem je  Náboženská obec Církve československé husitské v Brně – Židenicích.

  Minulost a současnost

Suterénní prostory chrámu byly již od počátku (1936) budovány s ohledem na sociálně-kulturní využití věřících i nevěřících obyvatel. Ve třech původních lodích se nacházely: klubovna, kulturní sál s jevištěm a loutkové divadlo. Kulturně sociální činnost byla v 70. letech komunisty přerušena a část prostor direktivně pronajata. Jenom část se mohla využívat pro potřeby farnosti. Dnes tedy navazujeme na aktivity několika zajímavých lidí: prvního faráře Karla Pavlíka nebo Ferdinanda Karáska (sociálního pracovníka), aj. Činnost klubu byla do nedávna v rukách farářky Anny Štěpánkové (v Židenicích působí 25 let), která se i nadále aktivně podílí, stejně jako lidé z farnosti, na chodu Klubu Suterén.

  Cíl projektu

Poskytovat klubové prostory dětem, mladým lidem a rodinám, nabízet smysluplné využití volného času, budovat vztah s veřejností na principu otevřenosti a na základě etických křesťanských hodnot. Důležité je pro nás také posilování občanských hodnot a solidarity. Vše, co plánujeme zakoupit, použijeme k volnočasovým aktivitám mládeže navštěvující odpolední kluby (bezplatně) a rodinám s dětmi, které se účastní programu náboženské obce.

 Jak můžete pomoci

Pomoci nám můžete především aktivní spoluprací a samozřejmě finanční podporou a  propagací.

Děkujeme Vám za čas, který jste věnovali našemu projektu. Věříme, že Vás určitě něčím zaujal a těšíme se na Vaši návštěvu nebo i případnou finanční podporu.

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.