Noc kostelů 2017

Program chrámu Spasitele

18:00-22:30

Jiří Latini- soukromá grafická tvorba
Poetická výstava umělce,jehož grafická tvorba získala srdce návštěvníků výstav v Čechách i cizině.

18:00-18:15

Úvodní slovo s varhanním preludiem
Přivítání farářky Anny Štěpánkové zakončené preludiem varhanice Jaroslavy Luklové

18:30-22:00

Co se děje v klubu Suterén
kouzlení, zpívání,pinec,fotbálek a ….

Klub Suterén nabízí volnočasové aktivity pro děti mládež i dospělé a je využíván dalšími zájmovými skupinami. Během večera vystoupí členové skupiny First Smile, kouzelníci z kroužku Magic for Everyone a spříznění kluboví hosté. Děti jistě rádi využijí  klubové hračky a zařízení. Program jednotlivých vystoupení bude aktuálně na webových stránkách kostela.

18:30-22:00

Chrám pod širým nebem
Farní zahrada, oheň, posezení a povídání. Příznivé počasí podmínkou!

Posezení kolem ohně, symbolické opečení chleba či přineseného buřtíka a možnost popovídat si nejen s místní duchovní  o věcech všedních i nevšedních.

18:30-19:00

Prohlídka chrámu s průvodkyní
Historie, fakta a zajímavosti o chrámu a Církvi československé husitské

19:30-20:15

 Poznáš slavné melodie ve varhanní podobě?
Poslechový kvíz

Melodie z filmů, seriálů a slavných písní ve varhanní improvizaci paní varhanice Jaroslavy Luklové. Moderuje Alena Kastnerová. Pro úspěšné luštitele jsou připraveny symbolické odměny.

 20:30-21:30

 Exkurze do nitra varhan
Povídání o tom, jak fungují varhany a prohlídka jejich tajemného zákulisí. 

 22:00-22:20

 Pošta do nebe
Modlitba s požehnáním pro všechny, jejichž jména byla svěřena nebeské poště.
Během celého večera je možno dávat do připravené schránky jména těch, pro které chcete při  modlitbě vyprosit požehnání.

 22:30-23:00

 Seznamte se s křesťanskou meditací
Principy, technika, praxe

Křesťanská meditace je starobylá duchovní disciplína, která tvoří trvalou součást křesťanské tradice. S meditační praxí  představovanou Světovým společenstvím pro křesťanskou meditaci (WCCM) vás seznámí vedoucí místní meditační skupiny.

 23:00-24:00

 Ticho chrámu
…prostě jen tak sedět a vnímat Boží blízkost…